سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان:

سناریویی برای جیره‌بندی آب اصفهان نداریم

سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: سناریویی برای جیره‌بندی آب در دستور شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان نیست و در صورتی که روند کم‌آبی ادامه یابد، تصمیمات جدیدی در خصوص مدیریت آب اصفهان اتخاذ خواهد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات