مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان

اصفهانی‌ها بحران کمبود آب را جدی بگیرند

مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به کاهش نزولات جوی و ذخیره سد زاینده‌رود گفت: اگر در مصرف آب صرفه‌جویی نکنیم شرایط بسیار سختی را در پیش رو خواهیم داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات