حیدریان روایت کرد

ماجرای شلیک موشک‌های دو متری اصفهانی در اولین ماموریت برون مرزی عراق

سپاه اصفهان موشک‌های دومتری ساخته بود که از آن برای انهدام سنگرهای دشمن در جزیره مجنون استفاده و از روی پایه‌های دو متری شلیک می‌کرد. یکی از نیروها حین شلیک آزمایشی آن به شهادت رسیده بود و من پذیرفتم که در این امر مهم آن‌ها را همراهی کنم.

حاج محمود کریمی :

جلسه امام حسین علیه السلام؛ قانون و قاعده زیاد دارد

محمود کریمی به شیوه همه مداحان، کم‌صحبت است و خیلی تن به مصاحبه نمی‌دهد. ولی در بین همان حرف‌های کمی که می‌زند، می‌شود دغدغه‌های فرهنگی‌اش را هم کشف کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات