وقتی سپهبد سلیمانی دست سرباز خود را بوسید!

سپهبد سلیمانی پس از پایان یکی از جلسات نظامی، اقدام به بوسیدن دست یکی از سربازان خود کرد.

آخرین اخبار