نرخ سود بانکی برای سال آینده چگونه تغییر میکند؛

سرگردانی مردم برای سپرده گذاری در بانک ها

بهمن ماه از راه رسید تا فصل رقابت بانک ها برای جذب سرمایه های خرد مردم وارد فاز تازه ای شود، به گفته مسئولان اقتصادی نرخ سود بانکی برای سال آینده تغییر میکند اما از کاهش یا افزایش آن تاکنون سخنی نگفته اند.

آخرین اخبار