گزارش؛

دورجدید ماراتن بانکها درجذب سپرده/نرخ‌های شناور برای سپرده‌گذاران

بانکها با چراغ سبز بانک مرکزی، اجازه یافته‌اند که با نرخ‌های سود متفاوت از دوران نوسانات ارزی، سپرده‌گیری کرده و ریال و ارز از مردم بگیرند و نرخ‌های جذاب و گاهی شناور برای آنها لحاظ کنند.

آخرین اخبار