یک کارشناس طب سنتی تشریح کرد

کم «خوردن و نوشیدن» بهترین راه درمان سَر درد

یک کارشناس طب سنتی گفت: برای رفع سر درد بهترین کار کم خوردن و کم آشامیدن است. یعنی میزان غذا و نوشیدن آب و مایعاتی که فرد به آن عادت کرده است باید کاهش یابد.

آخرین اخبار