عواقب جبران ناپذیر خشکی زاینده رود

سهم صنایع از خشکی زاینده‌رود چقدر است؟ / زنده‌رود قربانی مدیریت نظارت ضعیف نهادهای متولی

در سال‌ 94 در سرشاخه زاینده‌رود هزار و 600 میلی‌متر بارندگی صورت گرفته که نسبت به میانگین بلند مدت این منطقه 17 درصد افزایش را نشان می‌دهد و در همین مدت زاینده‌رود در اصفهان کاملاً خشک بوده و ورودی سد نیز 50 درصد کاهش یافته است.

آخرین اخبار