وهابیت چگونه ازدواج میکنند+ عکس

عروس پیر وهابی سر سربازان سوری را به عنوان مهریه قرار میدهد و این ازدواج خونین شاهد هم دارد و به امضا میرسد.

آخرین اخبار