باز هم شهید می آید...

سرگرد یوسفیان و ستوان یکم کاظمی از اصفهان به شهدای مدافع حرم پیوستند

سرگرد پاسدار عبدالحسین یوسفیان و ستوان یکم پاسدار عبدالمهدی کاظمی از اصفهان در سوریه به شهادت رسیدند.

آخرین اخبار