سركشي از خانواده معظم شهداي بسيجي بخش بن رود

خدمت به خانواده شهدا بدون هیچ منتی انجام شود

بخشدار بخش بن رود گفت: خدمت به خانواده هاي ايثارگران و شهدا یک تکلیف و وظيفه است و بايد این خدمت بدون هیچ منتی انجام شود.

آخرین اخبار