همزمان با روز عفاف و حجاب برگزار می شود

همایش زنان برگزیده فرهیخته محجبه در اصفهان

دومین نشست از چهارمین دوره کنگره ملی و بین المللی فاطمه شناسی با عنوان “همایش زنان برگزیده فرهیخته محجبه” برگزار می شود

آخرین اخبار