توضیحات اعضای کمیسیون امنیت‌ملی پیرامون سفربه اصفهان؛

سایه نظارت مجلس براجرای مصوبه مدیریت مشترک حوضه زاینده‌رود/پیگیری مشکلات بصورت علمی وتخصصی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره مشکلات حوضه آب چهارمحال بختیاری و اصفهان، گفت: برداشت‌های غیرقانونی آب یکی از معضلات منطقه است که دولت و مجلس با همکاری هم رسیدگی می‌کنند.

آخرین اخبار