مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان:

کمبود آب اصفهان نتیجه مصارف بیشتر از داشته‌های آب است

مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: آنچه موجب کمبود آب شده مصارف بالا و بیشتر از داشته‌های آب استان اصفهان است و خرج استان بیش از دخل آن شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

مصرف آب در بالادست و پایین‌دست زاینده‌رود آسیب‌شناسی شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خواستار آسیب‌شناسی مصرف آب در بالادست و پایین‌دست رودخانه شد و گفت: محاسبه دقیق مصرف آب در بخش کشاورزی‌، صنعت و شرب می‌تواند به محاسبه دقیق مصرف آب رودخانه کمک کند.

آخرین اخبار