مدیر کل هواشناسی استان اصفهان:

اصفهان با رد خشکسالی هیدرولوژی به خشکسالی بعدی رسید

مدیر کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه طی ۱۰ سال اخیر شرایط خشکسالی در اصفهان افزایش داشته است، گفت: اصفهان با رد کردن خشکسالی هیدرولوژی به خشکسالی بعدی رسیده و برای خروج از این وضیت سال‌ها تلاش لازم است.

آخرین اخبار