با دستور سرپرست وزارت علوم؛

کاهش سهم دانشگاه علمی-کاربردی از شهریه دانشجویان

با دستور سرپرست وزارت علوم، از ابتدای سال تحصیلی سهم دانشگاه جامع از شهریه های دانشجویان کاهش می‌یابد.

سرپرست وزارت علوم مورد تایید مجلس نیست

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: کسی که سرپرست وزارت علوم شده، مورد تأیید مجلس نیست چرا که قبلاً‌ رأی نیاورده و بعید می‌دانم دولت چنین اشتباهی را انجام دهد چون این شخص رأی نمی‌آورد.

آخرین اخبار