سرپرست مدیریت ساخت و توسعه راههای استان اصفهان خبر داد:

فروردین 94 آغاز عملیات آسفالت جاده پر خطر نصر آباد به محمد آباد

سرپرست مدیریت ساخت و توسعه راههای استان اصفهان از آغاز عملیات آسفالت محور نصر آباد به محمد آباد بعد از تعطیلات نوروزی خبر داد.

آخرین اخبار