سرپرست دانشگاه پیام نور ورزنه خبر داد:

شروع ثبت نام بدون آزمون در بزرگترین دانشگاه دولتی

دکتر عباس عسگری سرپرست دانشگاه پیام نور واحد ورزنه از جذب دانشجو بدون آزمون و براساس سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور خبر داد.

آخرین اخبار