سرپرست تیم ذوب‌آهن

مصطفی شجاعی از باشگاه ذوب‌آهن جدا شد

سرپرست تیم ذوب‌آهن اصفهان گفت: مصطفی شجاعی با نامه باشگاه پیکان به این باشگاه دعوت شده و در حال حاضر مکاتبات حضور وی در پیکان در حال انجام است.

آخرین اخبار