سرپرست اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه:

مستاجران، نسبت به پرداخت حقوق موقوفات اقدام کنند

حسین اکبر گفت: اعتقاد مردم شرق اصفهان به مباحث دینی و معنوی باعث شد تا حتی در تنگنای خشکسالی به سمت وقف حرکت کنند.

سرپرست اوقاف جلگه و جرقویه خبر داد:

آغاز عملیات ساخت رواق های امامزاده عبدالواحد(ع) قهی

سرپرست اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه از آغاز عملیات ساخت رواق های امامزاده عبدالواحد(ع) قهی خبر داد.

پروژه تکمیل زائرسرا امامزاده عبدالعزیز(ع) شاتور رو به اتمام است

پروژه تکمیل زائرسرا و مرکز فرهنگی قرآنی آستان مقدس امامزاده عبدالعزیز (ع) شاتور رو به اتمام است.

سرپرست اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه خبر داد:

پیشرفت مطلوب در ساخت مجموعه فرهنگی امامزاده اسحاق هرند

عملیات ساختمانی رواق و مجموعه فرهنگی آستان مقدس امامزاده اسحاق (ع) هرند همچنان رو به پیشرفت است.

سرپرست اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه خبر داد:

میزبانی امامزاده ابراهیم(ع) روستای خویا در اربعین حسینی

مراسم اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) در امامزاده ابراهیم(ع) روستای خویا با حضور هیآت رودشت و براآن برگزار خواهد شد.

سرپرست اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه خبر داد:

اردوی یک روزه اصفهان گردی دانش آموزان طرح حفظ قرآن

اردوی یک روزه اصفهان گردی دانش آموزان طرح حفظ قرآن با هدف افزایش بینش و بصیرت دانش آموزان طرح مذکور برگزار شد.

سرپرست اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه خبر داد:

ثبت نام سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه آغاز شد

ثبت نام سی و هفتمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف و امور خیریه در 9 رشته آغاز شد.

سرپرست اداره اوقاف جلگه خبر داد:

انتقال خط لوله گاز به امامزاده ابراهیم(ع) خویا

سرپرست اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه در راستای طرح مودت عملیات انتقال خط لوله گاز به طول 2600 متر اجرایی شد.

آخرین اخبار