سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان

آنچه در ۹ دی اتفاق افتاد بصیرت مردم بود

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان گفت: تاثیرگذاری حضور مردم در روز ۹ دی ماه در حقیقت پاسخ به دشمنان بود و حضور آن‌ها در حقیقت نقش کلیدی و تاثیرگذاری است که آتش فتنه را از بین برد.

آخرین اخبار