واقفی از اهالی بخش جلگه 75 مترمربع از ملک خود را وقف امامزاده سید محمد کرد

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بخش جلگه گفت: واقفی خیراندیش 75 مترمربع از ملک خود را وقف آستان مقدس امامزاده سید محمد (ع) کرد.

آخرین اخبار