سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بن رود خبر داد:

اشتغال‌زایی 12 نفر با احیای یک موقوفه در بن‌رود

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه بن رود گفت: با احیای یک موقوفه در بن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود، زمینه برای ایجاد اشتغال 12 نفر به وجود آمده است.

وقف زمین خانه عالم به یاد شهید رضائی جندانی

مسئول اوقاف و امور خیریه بخش بن رود با اشاره به سنت حسنه وقف گفت: اطلاع رسانی گسترده در زمینه وقف می تواند در راستای گسترش این عمل خداپسندانه موثر باشد.

آخرین اخبار