سرپرست اداره اوقاف جلگه و جرقویه:

اجرای عملیات عمرانی امامزاده حیدر هرند همکاری جمعی را میطلبد

جلسه ای به منظور اجرای طرح جامع آستان مقدس شاهزاده حیدر(ع) هرند در محل امامزاده برگزار گردید.

در جلگه و جرقویه برگزار شد

دومین مرحله طرح ملی تربیت حافظان قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی اوقاف و امور خیریه جلگه و جرقویه آزمون کتبی و شفاهی دومین مرحله طرح تربیت حافظان و قاریان قرآن کریم در بخشهای جلگه، جرقویه علیا و سفلی برگزار گردید.

آخرین اخبار