پروژه آبرسانی به امام زاده میرزین العابدین شهر ورزنه

عملیات پروژه آبرسانی به امامزاده میر زین العابدین شهر ورزنه به طول 2کیلومتر با اعتباری بالغ بر40میلیون تومان به بهره برداری رسید.

آخرین اخبار