حکایت شیرزنانی که سنگ زیرین آسیاب زندگی‌ هستند

حکایت، حکایت زخم روزگار است، ساز ناکوک زندگی، حکایت روی ناملایم زندگی به زنانی که در کشاکش دهر، مردانه و صبورانه سنگ زیرین آسیاب زندگی هستند.

فتوحی سرپرست دانشگاه شریف شد

طی حکمی از سوی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری محمود فتوحی فیروز آباد به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی شریف منصوب شد.

سرپرست وزارت علوم مورد تایید مجلس نیست

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: کسی که سرپرست وزارت علوم شده، مورد تأیید مجلس نیست چرا که قبلاً‌ رأی نیاورده و بعید می‌دانم دولت چنین اشتباهی را انجام دهد چون این شخص رأی نمی‌آورد.

آخرین اخبار