رئيس پليس آگاهي فرماندهی انتظامی استان اصفهان

کاهش27 درصدی جرايم خشن در اصفهان

رئيس پليس آگاهي فرماندهی انتظامی استان اصفهان از كاهش 27 درصدی جرايم خشن در نيمه اول نوروز امسال خبر داد .

آخرین اخبار