توصیه های امنیتی به شهروندان؛

هشدارهاي پليس آگاهي اصفهان در خصوص سرقت داخل خودرو

پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان به منظور پيشگيري از سرقت خودرو به شهروندان و مسافران نوروزي توصيه كرد از پارک کردن خودرو در مکان های تاریک، خلوت و کم تردد یا جاهایی که درختان و بوته ها باعث استتار خودرو می شوند، خودداری کنند.

آخرین اخبار