بایدها و نبایدهای خوراکی ها؛

خوراکی‌های مفید و مضر در هنگام بیماری

هنگام بیماری ممکن است فرد اشتهای خود را از دست بدهد، اما تغذیه مناسب و نوشیدن مایعات به اندازه کافی به ویژه مواقعی که بیمار احساس بهتری دارد بسیار مهم است.

آخرین اخبار