لطفا آرامش...

سرطان را بشناسید و شایعه سازی نکنید

قبل از آنکه افکار خود را دائما درگیر سرطان کنیم، بدانیم سرطان چیست و در برخورد با ان چه کنیم زیرا پرداختن به آمار مرگ و میر چیزی جز نگرانی به بار نمی اورد.

آخرین اخبار