حجازی:

بستر مذاکره مسئولان پزشکی اصفهان با اساتید سرطان شناسی آلمان فراهم شد

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران نقص ایمنی حضرت صدیقه طاهره (س) گفت: به منظور راه اندازی مرکز سلول درمانی و ژن درمانی برای بیماران نقص ایمنی اولیه با دعوت اساتید خون شناسی و سرطان شناسی از دانشگاه مونیخ آلمان بستر مذاکره مسئولان پزشکی با این اساتید در اصفهان فراهم شد.

آخرین اخبار