بنیانگذار محک تشریح کرد؛

نمرات “بالا و پایین” سرطان کودکان در ایران

بنیانگذار محک نمرات بالای درمان و رتبه پایین پیشگیری و تحقیق در حوزه سرطان کودکان در کشور را تشریح کرد.

آخرین اخبار