در جلسه شورای اداری بخش بن رود مطرح شد:

اجرای برنامه های تحول نظام سلامت در شهرهای زیر 20 هزار نفر

رییس مرکز بهداشت شماره یک اصفهان از اجرای بیمه سلامت و تحول نظام سلامت در بهداشت در روستاها وشهرهای زیر 20هزار نفر خبر داد.

مشاور اجتماعی استانداری اصفهان:

شیوع شایعات خط آرامش و روند کار کارشناسی را از بین می برد

امام جمعه ورزنه گفت: ما بررسی علمی به فکر حل مشکل باشیم نه با برخی شایعات تکان دهنده اماری آرامش مردم را بر هم بزنیم.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان:

خشکسالی دگرگونی های زیادی در منطقه ایجاد کرد

شریعتی گفت: خشکسالی دگرگونی های زیادی در منطقه ایجاد کرد

آخرین اخبار