چرا زنان بیشتر در معرض سرطان قرار دارند؟

نتایج یک پژوهش جدید در آمریکا نشان می دهد که کمبود ویتامین د ، در بدن به دلیل کاهش برخورداری از نور خورشید باعث می شود زنان بیشتر در معرض سرطان باشند.

آخرین اخبار