رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان مطرح کرد

مبتلا شدن انسان به سرطان‌ها در گرو سبک زندگی/ بررسی سرطان‌های شایع در ایران

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه دوسوم علل سرطان‌ها ناشی از نوع سبک زندگی است و کمترین نقش را در بروز سرطان‌ها عوامل ژنتیکی دارند، گفت: نوع زندگی 70 درصد احتمال بروز سرطان‌ها را می‌توانند افزایش دهد.

آخرین اخبار