استاندار اصفهان:

نرخ تورم در استان اصفهان بیشتر از میانگین کشوری است

استاندار اصفهان گفت: هم اکنون تورم کلی در سطح کشور بنابر اعلام بانک مرکزی ۱۷.۸ درصد بوده که این تورم متاسفانه در استان به ۱۸.۶ درصد می‌رسد بنابراین رفع این معضل یک بحث کارشناسی مفصل احتیاج دارد.

آخرین اخبار