همدانیان خبر داد:

افزایش ۹۹ درصدی باغات و کاهش ۱۶ درصدی مزارع کشاورزی استان طی ۱۰ سال

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار اصفهان گفت: بر اساس سرشماری صورت گرفته در سطح استان باغات استان طی ۱۰ سال گذشته با افزایش ۹۹ درصدی و مزارع کشاورزی با کاهش ۱۶ درصدی روبرو بوده اند.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان:

رتبه نخست تولید شیر در کشور متعلق به اصفهان است

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری اصفهان گفت: ۶ درصد از تولیدات کشاورزی مربوط به استان ما بوده و رتبه نخست تولید شیر، رتبه دوم تولید گوشت مرغ، رتبه چهارم گوشت قرمز و عسل و رتبه دوم تولید سیب درختی مربوط به استان اصفهان است.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری اصفهان:

پنجمین سرشماری عمومی کشاورزی اصفهان از ۵ مهر تا ۱۸ آبان‌ ماه برگزار می‌شود

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری اصفهان بیان اینکه پنجمین سرشماری عمومی کشاورزی از ۵ مهر تا ۱۸ آبان برگزار می‌شود، گفت: این سرشماری برای نخستین بار در کشور با استفاده از تبلت و بدون استفاده از کاغذ انجام می‌شود.

آخرین اخبار