رئیس کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان پیش‌بینی کرد:

کشت پاییزه در ۵۰ درصد اراضی شرق اصفهان/ نگران بندها و عوارض مسیر زاینده‌رود هستیم

رئیس کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با پیش بینی اینکه ۵۰ درصد اراضی شرق اصفهان کشت پاییزه خواهند داشت، گفت: بزرگترین نگرانی کشاورزان شرق اصفهان وجود بندها و عوارض در سرشاخه های رودخانه و همچنین بالادست و پایین دست سد زاینده رود است.

آخرین اخبار