هم‌زمان با شروع فصل پائیز؛

پرندگان مهاجر در آسمان نصف‌جهان پرواز کردند‌

هم‌زمان با شروع فصل پائیز پرندگان مهاجر به آسمان نصف‌جهان پرواز کردند، این پرندگان از روز گذشته در آسمان اصفهان دیده شدند.

آخرین اخبار