سخنگوی ارشد نیروهای مسلح:

شرط مذاکره درباره موشک‌های ایرانی نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپاست

سردار جزایری گفت: شرط مذاکره درباره موشک‌های ایرانی، نابودی سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های برد بلند آمریکا و اروپاست.

مالکیت فلسطین در قرآن/ 1

سرزمین فلسطین به ابراهیم (ع) عطا شد

پس از شکستن بت‌ها، حضرت ابراهیم دیگر نمی‌توانست در میان قومش زندگی کند. لذا خداوند به واسطه فرشته‌ای با وی سخن گفت و او را به سمت زمین فلسطین هدایت کرد.

روایتی از «فلسطین»

سرگذشت فلسطین مملو از رویدادهای ناگوار بسیاری است، به‌گونه‌ای که پایه و اساس نابسامانی‌های امروز سرزمین فلسطین، به یک معنا، ریشه در ادعاهای تاریخی آن، آن هم تاریخی به‌درازای دوهزار سال پیش از میلاد دارد.

آخرین اخبار