امام جمعه موقت شهر اژیه:

عوامل فتنه هنوز در بین مردم و مسئولین کشور هستند

حجت الاسلام کریمیان گفت: سر دم داران فتنه هنوز در بین مردم هستند و ما اطلاعاتی داریم که در طراحی فتنه ای دیگر هستند، در این انتخابات ما باید به آن ها بفهمانیم انشا الله پشت سر رهبری جلو برویم و و فرامین این مرد بزرگ و با بصیرت کامل یک تو دهنی در دهان عوامل فتنه خواهیم زد.

آخرین اخبار