مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان

چگونه می‌توان از گسترش ویروس آنفلوآنزای پرندگان جلوگیری کرد؟

مدیر کل دامپزشکی استان اصفهان با اشاره به احتمال انتقال و گسترش ویرورس آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در اصفهان و به منظور مقابله با این ویروس نکاتی را مطرح کرد.

آخرین اخبار