دریافت شهریه در مدارس دولتی با نام کمک و سردرگمی والدین

در حالی که مسئولان آموزش و پرورش بارها اعلام کرده‌اند که مدارس دولتی حق دریافت هیچ وجهی را بابت ثبت نام از والدین دانش آموزان ندارد اما برخی مدارس دولتی در برابر دریافت مبالغی اقدام به ثبت نام دانش‌آموزان می‌کنند.

آخرین اخبار