توصیه ای برای افرادی که سردرد دارند

به افراد توصیه می‌شود به منظور آنکه کمتر دچار سردرد شوند میزان نمک مصرفی روزانه را کاهش دهند.

آخرین اخبار