یک متخصص طب فیزیکی گفت:

تغییر در سبک زندگی عامل شیوع سردردهایی گردنی

یک متخصص طب فیزیکی گفت: نشستن، ایستادن ناصحیح و استفاده نادرست از گردن، باعث ایجاد درد در ناحیه گردن می شود که تا قسمت پیشانی و اطراف چشم کشیده می شود.

آخرین اخبار