هوای اصفهان تا روز یکشنبه تغییر نمی کند

وضعیت هوای کلانشهر اصفهان تا روز یکشنبه هفته آینده پایدار است و تغییر محسوسی نخواهد داشت.

آخرین اخبار