مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه

فراموش نکنیم در فضای جنگ نرم هستیم/ در اتفاقات اخیر حرکت‌های اولیه را جریان نفاق و گروه‌های سلطنت‌طلب انجام داد

مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینکه در اتفاقات اخیر، حرکت‌های اولیه را جریان نفاق و گروه‌های سلطنت طلب با سوءاستفاده از احساسات جوانانی که تحت تأثیر فضای مجاز قرار گرفته بودند انجام داد، عنوان کرد: فراموش نکنیم که ما در فضای جنگ نرم هستیم و در این فضا افراد گاهاً بسیار ساده فریب می‌خورند.

مشاور نمایندگی ولی فقیه در سپاه:

تثبیت قدرت ایران در منطقه عامل نگرانی آمریکایی هاست

سردار جوانی با بیان اینکه آمریکا برای حفظ حضور خود و تسلط در خاورمیانه، به دنبال ایجاد فشار بر محور مقاومت در منطقه است تاکید کرد: اگر گروه های مقاومت در سامرا نبودند، ممکن بود بغداد نیز سقوط کند.

آخرین اخبار