روایت فرمانده حفاظت سپاه از حوادث تروریستی تهران

برخی به دنبال بزرگ کردن حادثه تروریستی مجلس هستند/یگان اصلی عمل کننده در حادثه مجلس «سپاه حفاظت انصارالمهدی» بود

فرمانده حفاظت سپاه برای تشریح زوایای پیدا و پنهان حادثه تروریستی اخیر داعش در تهران، در برنامه تلویزیونی «جهان‌آرا» حاضر شد.

آخرین اخبار