به بهانه سالروز تولد سردار پرافتخار اصفهان؛ سردار حاج حسین خرازی

مردی که لبخندش؛ بهانه‌ای شد برای تولد دوباره ایران!

امروز، سالروز تولد مردی است که با دنیا آمدنش زمین و زمان را بهم ریخت! مردی که تاریخ با ورق زدن برگه های تقویم، لبخندش را به یادگار با خود حمل می‌کند..!

آخرین اخبار