سردار نقدی در حاشیه بازدید از زیارتگاه شلمچه :

پیام نوروزی شهدا،انقلابی ماندن است

سردار نقدی افزود: انقلاب ما انقلابی نبوده که شیوه ای از حکومت را از بین ببرد و شیوه جدید را بیاورد.انقلاب اسلامی یک انقلاب دائمی است و اگر کسی نسبت به این حقیقت تردید دارد باید به سنت الهی نگاه کند.

آخرین اخبار